டிவைன் யூனியன் & சேக்ரட் மே 28 - ஜூன் 3, 2017 ஜெனரல் சைக்கிக் வீக்லி ரீடிங்

டிவைன் யூனியன் & சேக்ரட் மே 28 - ஜூன் 3, 2017 ஜெனரல் சைக்கிக் வீக்லி ஃபைஐ நான் கைவிடப்பட்ட “ட்வின் ஃப்ளேம்”. எனது வீடியோக்களை மறுப்பதில் எந்த அச on கரியத்திற்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன்: […]

மகர வாராந்திர வாசிப்பு உளவியல் டாரட் ஜாதகம் | வாரம் 22 | மே 29 - ஜூன் 4

—————————- வலைத்தளம் - http://kathyekaan.com முன்பதிவு - http://kathyekaan.com/tickets/ அழைப்பைக் கோருங்கள் - https://clarity.fm/kathyekaan Twitter - https: // twitter.com/kathyekaan எனது புதிய மற்றும் திரும்பும் சந்தாதாரர்கள் மற்றும் ஆதரிக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் […]

வாராந்திர மனநல டாரட் முன்னறிவிப்பு மே 28 - ஜூன் 4, 2017 “புதிய நேர்மறை ஆற்றல்”

இது மே 28 - ஜூன் 2, 2017 வாரத்திற்கான பொதுவான மனநல டாரட் முன்னறிவிப்பாகும். பின்வரும் தகவல்களுக்கு http://suzannebeandivinetarot.blogspot.ca என்ற எனது வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும் அல்லது ஒரு […]

Curses, உளவியல் தாக்குதல்கள் விளக்கினார், நினைவு நாள் மற்றும் ஏஞ்சல் கார்ட் படித்தல் மே வாரத்தில்

சாபங்கள், மனநல தாக்குதல்கள் விளக்கப்பட்டன, நினைவு நாள் மற்றும் அடுத்த வாரம். மே 28 வாரத்தில் ஏஞ்சல் கார்டு படித்தல்! இந்த மனநோய் தேவதை அட்டையைப் படித்ததற்கு நன்றி […]

மே 23, 2017 ~ ஈஸி பீஸி ~ சேக்ரட் பீங்ஸ் & டிவைன் யூனியன் சைக்கிக் ரீடிங்

மே 23, 2017 ~ ஈஸி பீஸி ~ சேக்ரட் பீங்ஸ் & டிவைன் யூனியன் சைக்கிக் ரீடிங் ஃபை நான் கைவிடப்பட்ட “ட்வின் ஃப்ளேம்”. எனது வீடியோக்களை மறுதலிப்பதில் எந்தவொரு அச on கரியத்திற்கும் நான் மன்னிப்புக் கோருகிறேன்: “இரட்டைச் சுடர்” […]

ஸ்கார்பியோ வாராந்திர மனநல டாரட் ஜாதகம் படித்தல் | வாரம் 21 | மே 22 - 28

—————————- வலைத்தளம் - http://kathyekaan.com முன்பதிவு - http://kathyekaan.com/tickets/ அழைப்பைக் கோருங்கள் - https://clarity.fm/kathyekaan Twitter - https: // twitter.com/kathyekaan ஸ்கார்பியோ வாராந்திர மனநல டாரட் ஜாதகம் படித்தல் | வாரம் 21 | மே 22 - 28 நான் […]

வாராந்திர மனநல டாரட் முன்னறிவிப்பு மே 22-28, 2017 “உள்ளுணர்வு நடவடிக்கை எடுங்கள்”

இது மே 22-28, 2017 வாரத்திற்கான பொதுவான மனநல டாரட் முன்னறிவிப்பாகும். பின்வரும் தகவல்களுக்கு http://suzannebeandivinetarot.blogspot.ca என்ற எனது வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும் அல்லது சந்திப்பை பதிவு செய்யவும்: * தனிப்பட்ட […]

LIBRA MID-MONTH UPDATE 15-31 XIX சிஷ்யோ TAROT ORACLE ரன்னெஸ் கிறிஸ்டெல் மார்டெட்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

லீ மிட்-மல்ட் புதுப்பிப்பு - செவ்வாய்க்கிழமை, மே 26, 2008 சிசிகல் ஆர்ட்ஸ் ரோன்ஸ்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

CAPRICORN புதுப்பிப்பு - டிசம்பர் 29, 2008 சிசிலி ஓரலாக் ரன்னெஸ்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

ARIES MID-MONTH UPDATE 15-31 XYX சிஷ்யோ TAROT ORACLE ரன்னெஸ் கிறிஸ்டெல் மார்டியெட்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

பிஸ்ஸஸ் எம்டி-மன்ட் புதுப்பிப்பு - செவ்வாய், 29 மே, 2012 சிசோ ஆர்ட்ஸ் ரோன்ஸ்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

AQUARIUS MID-MONTH UPDATE 15-31 XYX சிஷ்யோ TAROT ORACLE ரன்னெஸ் கிறிஸ்டெல் மார்டெட்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

SCORPIO MID-MONTH UPDATE 15-31 XYX சிசிகோ டார்ட் ஓரிகே ரன்னெஸ் கிறிஸ்டெல் மார்டியெட்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

கேன்சர் எம்டி-மாதம் புதுப்பிப்பு - செவ்வாய்க்கிழமை, மே 26, 2008 சிசிகல் ஆரஞ்சு ரன்னெஸ்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

ஜிமினி மெட்-மல்டி புதுப்பிப்பு - செவ்வாய்க்கிழமை, மே 26, 2008 சிசிகல் ஆர்ட்ஸ் ரோன்ஸ்

வணக்கம் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களே, இந்த வாசிப்புக்கு வருக! TAROT, LA VERA SIBILLA ORACLE, LENORMAND மற்றும் I CAST ஐப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றிற்கும், தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கும் இலவச வாசிப்புகளை இங்கே YouTube இல் பதிவேற்றுகிறேன் […]

ஆன்மீக வாசிப்பு, ஆரஞ்சு, இலவச அரட்டை, ஆன்லைன் மனநோய், தாரோ வாசிப்பு, கனவு விளக்கம், காதல் மற்றும் காதல், அட்டை வாசிப்பு, ஜோதிடம், நிபுணர், சிகிச்சைமுறை